Đua Nước Rút Doanh Thu Cược, Về Nhất Nhận Ngay 1 iPhone XS Max 512GB

Cách Tham Gia:

1. Thành viên đạt doanh thu cược yêu cầu sớm nhất trong thời gian "Đua Nước Rút" sẽ nhận ngay giải thưởng khủng tương ứng.


Điều Khoản & Điều Kiện

  1. 1. Đua Nước Rút Doanh Thu Cược ("khuyến mãi") bắt đầu từ 00:00:00 ngày 15/12/2018 đến 23:59:59 ngày 31/01/2019 (GMT+7).
  2. 2. Doanh thu cược của thành viên sẽ đồng thời được tính từ 00:00:00 ngày 15/12/2018 đến 23:59:59 ngày 31/01/2019 (GMT+7).
  3. 3. Thành viên đạt doanh thu cược yêu cầu sớm nhất sẽ nhận được giải thưởng tương ứng:
Thứ hạng Doanh Thu Cược Giải Thưởng Lưu ý Số thành viên nhận giải
Top 1 >= 100,000,000,000 iPhone XS Max 512GB Đạt doanh thu cược trước, nhận giải thưởng trước 1
Top 2 >= 70,000,000,000 iPhone XS Max 256GB Đạt doanh thu cược trước, nhận giải thưởng trước 1
Top 3 >= 60,000,000,000 iPhone XS Max 64GB Đạt doanh thu cược trước, nhận giải thưởng trước 1
Top 4 >= 50,000,000,000 iPhone XR 256GB Đạt doanh thu cược trước, nhận giải thưởng trước 1
Top 5 >= 40,000,000,000 iPhone XR 128GB Đạt doanh thu cược trước, nhận giải thưởng trước 1
Top 6 >= 30,000,000,000 iPhone XR 64GB Đạt doanh thu cược trước, nhận giải thưởng trước 1
Top 7-20 >= 10,000,000,000 10,000,000 VND Tiền Thưởng 1 vòng doanh thu cược. 14

4. Tiền Thưởng sẽ được tự động cập nhật. iPhone sẽ được giao hàng trong vòng 7 ngày làm việc, sau khi thành viên xác nhận đầy đủ thông tin với K8.

5. Bảng Xếp Hạng Top 20 tính đến thời điểm hiện tại (Click để xem chi tiết hơn):


Xếp Hạng Tên Truy Cập Doanh Thu Cược
1 n***ph 42,493,089,750
2 n***77 33,263,074,250
3 n***ao 21,782,212,000
4 n***81 19,535,780,000
5 n***17 17,916,778,160
6 n***68 13,556,782,170
7 n***gv 12,274,871,000
8 n***88 11,677,195,000
9 n***54 11,523,222,000
10 n***95 11,181,560,000
11 n***11 9,780,598,000
12 n***92 9,446,210,500
13 n***90 8,000,835,500
14 n***on 7,699,910,000
15 n***n4 7,686,179,650
16 n***34 7,361,507,000
17 n***68 7,258,495,500
18 n***39 6,729,121,250
19 n***06 6,721,237,000
20 n***ng 6,523,375,000

6. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.